סרטים וסרטונים | צופים ומנתחים

Screenshot_8ניתוח סרט או סרטון כפעילות לימודית
צפייה בסרטונים היא דרך פופולרית לגיוון ההוראה.
בכדי שהצפייה תהיה אפקטיבית מומלץ ללוות את הצפייה בדף הנחיות המסייע לתלמיד להתמקד במושגים שנלמדו בכיתה הבאים לידי ביטוי בסרט/ון. או לחילופין ליזום עצירות במהלך הצפייה לצורך מתן הדגשים חשובים.

שילוב כלים דיגיטליים ליצירת סרטון מונחה:
כאשר הצפייה נעשית שלא במהלך השיעור, בין אם מקוצר בזמן ובין אם בכיתה אין את האמצעים המתאימים, יכול המורה לעשות שימוש בכלים דיגיטליים המאפשרים הוספת שכבות מידע והפעלות לסרטון, תוך שהוא קובע את מועד הופעת כל שכבת מידע.
פעילות זו יכולה להתאים במיוחד ליצירת סרטון מוער כפתיח לנושא, כאשר התלמידים צופים בסרטון בזמנם החופשי טרם הגעתם לשיעור ומקבלים קישורים להרחבות מידע על מושגים שונים, או כמשימת סיכום הכוללת צפייה בסרטון מדגים, שאלות ידע והפניות להעשרה.
הוספת השכבות יכולה להתבצע גם על ידי התלמיד כמשימה לימודית, בה הוא מזהה מושגים שנלמדו בכיתה (בהתאם לנושא אותו קבע המורה). המשימה יכולה להתבצע על סרטון אותו איתר המורה לצורך העניין או סרטון שאיתר התלמיד באופן עצמאי.

הרשת מציעה מגוון כלים באמצעותם ניתן להוסיף שכבות לסרטון.
את הסרטונים ניתן להעלות מהמחשב האישי או לעשות שימוש בסרטונים מהרשת (youtube / TeacherTube / Vimeo).

כל כלי מציע פונקציות שונות, ויש לבחור את הכלי המתאים ביותר לצרכי הפעילות, לרשותכם סקירת מגוון הפונקציות שמציעים הכלים השונים:
הוספת הערת טקסט, הוספת קישור, הוספת קישור לערך מוויקיפדיה, הוספת תמונה, הוספת מפה (google map), הוספת תיוג (לדמות), אופציה לחיתוך הסרטון כדי לצפות בחלק ממנו, הוספת איור על גבי הסרטון, הטמעת שאלות סגורות או פתוחות על גבי סרטון (כולל שאלות אודיו) – בחלק מהכלים המשוב ינתן רק לתלמיד ובאחרים המורה יוכל לקבל תמונה על מצב הכיתה.

לרשותכם מידע והנחיות לגבי מספר כלים זמינים ברשת, בחרו את המתאים לכם ביותר בהתאם לפונקציות אותן הוא מציע: