goo.gl | יצירת QR CODE

— הכלי נסגר —

יצירת QR באמצעות שירות קיצור הכתובות goo.gl

היתרון הדרך זו הוא בכך שניתן לעקוב אחר מספר הכניסות לקישור, כמו גם אחר אתרים מפנים, דפדפנים ופלטפורמות.

הדביקו את הכתובת המבוקשת בתיבה > לחצו על shorten url > הכתובת המקוצרת תתקבל ברשימת הקישורים, בשורה המתאימה לחצו על תפריט 3 נקודות > בחרו באופציה QR CODE
(ראו מדריך מצולם).

Screenshot_13