Flubaroo | בדיקה אוטומטית לשאלון Google form

הכנתם שאלון סגור בעזרת טפסי גוגל ואתם מעוניינים בבדיקה אוטומטית שלו (מתאים לבחינה) ?
 .
התוסף Flubaroo מאפשר בדיקה ומיפוי אוטומטיים של תשובות הנבדקים, ומשלוח ציונים, כולל משוב והערות לתלמידים.
*** שימו לב: את התוסף מתקינים בגיליון התגובות ולא בטופס עצמו.
 .
פרטים נוספים ומדריכים בעברית ואנגלית, בקישורים המצורפים: מדריך בעברית | מדריך באנגלית
.
מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

מדריך מצולם מאת ליאת ונגרובסקי, התקשוב במרכז