Choice Eliminator | ביטול אופציות תשובה – תוסף לטופס גוגל


Choice Eliminator 2 + Choice Eliminator Lite – הם שני תוספים ל-GOOGLE FORM המאפשרים ביטול אופציות מתוך רשימה.

*חשוב שלא להתקין את שני התוספים בו זמנית כדי למנוע התנגשות! הכלי החדש מביניהם הוא גרסת ה-LITE.Screenshot_466הכלי פועל על שאלות מסוג רב ברירה, תיבת סימון או רשימה.

לאחר שמשתמש הגיש את הטופס (לחץ שלח) תמחק האופציה בה בחר.

*** במידה ושניים פעלו במקביל – הטופס יפעל על בסיס כל הקודם ללחוץ על "שלח" זוכה. הלוחץ האיטי יותר יתבקש לבחור אופציה אחרת מתוך הרשימה…

מתאים במיוחד כאשר תלמידים נדרשים לבחור נושא לעבודה מתוך רשימה (ולא נרצה שיחזרו עליו פעמיים); כאשר אנו מעוניינים שתלמידים / הורים ישבצו את עצמם לשיחות אישיות; כאשר מארגנים ארוחה כיתתית ומעוניניינים שכל אחד יבחר מה הוא מעוניין להביא מתוך מגוון אפשרויות וכד'.


מדריך כתוב בעברית לכלי Choice Eliminator, מאת אלה פלג

מדריך מצולם לכלי Choice Eliminator, מאת שרון מרגולין

 


*** תודה להלה אלעד על השיתוף !

 

 

מתויג: