Google Doc | הקלדת קול

משתמשי GOOGLE DRIVE יכולים להנות מהקלדה קולית.


מתאים לתלמידים הזקוקים להכתבה, לתלמידים הזקוקים לתרגול דיבור ברור של השפה ולכל אחד שמעוניין להקל על עצמו ולחסוך הקלדה ארוכה …

  • הפונקציה זמינה בדפדפן כרום.
  • על המחשב להיות מצויד במיקרופון (מובנה או חיצוני).

*** הכלי עובד טוב בעברית, אך ללא הפונקציה של הקלדת סימני פיסוק (.,?!) ומעבר בין שורות.


תפריט כלים > הקלדה קולית > לחץ על סימן המיקרופון ודבר (ראו צילום מסך)

Screenshot_25


שימו לב: יש לוודא שהקובץ מוגדר לשפה הנכונה (ראו צילום מסך)

Screenshot_26


מדריך מאת שרון מרגולין


מדריך מאת מירב אסף