Google Classroom

 
 
Screenshot_4.png
Google Classroom – אחד מכלי Google Apps for Education.
הכלי תוכנן במטרה לעזור למורים לתקשר בקלות עם תלמידיהם ולעקוב אחר התקדמותם. הכלי מסייע למורים ליצור עבודות ולארגן אותן במהירות, לספק משוב באופן יעיל ולתקשר בקלות עם הכיתות שלהם.
 

 
 
 
 
 מאת הפיקוח על התקשוב – מחוז חיפה: סוהא זחאלקה, אבתסאם אבומוך, רואן ענבוסי, וונדי בירנבוים


לרשותכם מאגר מדריכים מצולמים:


מדריך מאת שרון מרגולין

מדריך מאת שרון מרגולין


הדרכה נוספת ניתן למצוא בבלוג של עירית מרחב
הוספת google meet ל-Classroom

החל מתאריך 9/4/2020, נוספה האפשרות ליצור קישור קבוע למפגשים סינכרוניים עבור כל כיתה. הקישור יוצג ב’זרם הכיתה’.

*** האפשרות התווספה לחשבונות ה-Classroom הפועלים במסגרת G Suite
 

קביעת קריטריונים למטלה – תצוגת מורה ותלמיד