Google Classroom

Screenshot_4.png
Google Classroom – אחד מכלי Google Apps for Education.
הכלי תוכנן במטרה לעזור למורים לתקשר בקלות עם תלמידיהם ולעקוב אחר התקדמותם. הכלי מסייע למורים ליצור עבודות ולארגן אותן במהירות, לספק משוב באופן יעיל ולתקשר בקלות עם הכיתות שלהם.


 מאת הפיקוח על התקשוב – מחוז חיפה: סוהא זחאלקה, אבתסאם אבומוך, רואן ענבוסי, וונדי בירנבוים


לרשותכם מאגר מדריכים מצולמים:


מדריך מאת שרון מרגולין


הדרכה נוספת ניתן למצוא בבלוג של עירית מרחב