Edmodo מערכת לניהול למידה

edmodo-logo

*** הפלטפורמה תסגר בספטמבר 2022 ***

Edmodo  סביבת למידה שיתופית חינמית למורים, תלמידים והורים.

פונקציות מרכזיות:

  • הקצאת משימות (כולל קביעת מועדי הגשה ואפשרות הגשה באיחור) ופעילויות (חידונים ומבדקים שנבנו במערכת), מעקב אחר התקדמות ומתן ציונים.
  • עבודה בקבוצות
  • ניהול דיונים
  • ספריית תכנים
  • ניהול יומן
  • פלטפורמה משחקית – חלוקת תגים לתלמידים על ביצוע משימות וכד’
  • אפשרות להתחברות ממכשירים ניידים – IOS |  אנדרואיד |  microsoft
  • הרשמת תלמיד / הורה באמצעות קוד שסופק על ידי המורה.

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה

הדרכה מצולמת מאת יוסי אסטרוגו


*** המלצה על כלי דומה: בדקו את הפלטפורמה הישראלית החינמית ניפגש  !!