QuickKey | בדיקת גיליונות תשובות באמצעות סריקה

photoQuickKey – בכיתות בהן אין גישה למכשירי קצה עבור התלמידים, מאפשרת אפליקציית QuickKey סריקת חידונים, מבדקים וסקרים המודפסים על גיליונות נייר וקבלת תוצאות ברגע, לצורך מתן משוב מיידי לתלמיד (מסייע מאוד לצורך הערכה מעצבת).

הגרסה החינמית מאפשרת:

  • עד 200 תלמידים
  • הדפסת 100 דפים בחודש (לכל דף זיהוי לפי מבדק ושם תלמיד)

שימו לב שלא להזין מספרי תעודת זהות של תלמידים אלא מספרי זיהוי כמו 1001, 1002, 1003 וכו’…


quick-key-form.png


מדריך באנגלית


 

*** תודה למור דשן על ההמלצה !