h5p | מחולל פעילויות אינטראקטיביות

מערכת h5p משמשת ליצירת פעילויות אינטראקטיביות, בהן מקבל התלמיד משוב מיידי.

  • משחק זכרון / התאמה
  • מיון
  • הוספת נקודות חמות על תמונה – כדי להוסיף מידע לתמונה או כדי לבדוק את ידיעות התלמיד, כחלק ממבדק
  • ציר זמן
  • סרטון אינטראקטיבי – הלבשת שאלות על גבי סרטון (למשל שאלות רב ברירה או השלם את החסר)
  • כרטיסיות תרגול

את התוכן ניתן לשתף כקישור או להטמיע באתר.

מותאם לכל מכשירי הקצה.


מדריך כתוב בעברית, מקור: מכון מופ"ת ערוץ המו"פ.


מדריך מאת שרון מרגולין

 


 

 


מדריך מצולם, להפעלה לחצו על התמונה מטה


screenshot_7

 

מתויג:, , , , ,