Fyrebox | מחולל משחקים

biglogo

Fyrebox – מחולל משחקים


סוגי חידונים:

  • יצירת חידון תמונה, בו יש תמונת רקע שונה עבור כל שאלה
  • חידון כן/לא
  • חידון תרחיש, בו כל שאלה תוביל לשאלה נוספת – עד שהשחקן יקבל את היעד/המוצר וכד’ המתאים לו ביותר.
  • MCQ-S – יצירת חידון בחירה מרובה, בו יש רק תשובה אחת נכונה.
  • MCQ-M – יצירת חידון בחירה מרובה, בו יש למעלה מתשובה אחת נכונה.
  • משחק איש תלוי

בגרסה החינמית כל שחקן מקבל מידע על מידת הצלחתו, אך המורה לא מקבל מידע על מידת הצלחת השחקנים.מצורף משחק לדוגמה בנושא 70 שנה למדינה, אותו יצרה נירית סלם שושן.


*** תודה לנירית סלם שושן על השיתוף !


screenshot_7