GoConqr

default-287a84be30705477c13f6e49a52361f069a1e2aeeab6d6383fc059b439493bc0

GoConqr – יצירת שאלונים למבדק עצמי, כרטיסיות הברקה, מפות חשיבה, תרשימי זרימה, מצגות ועוד.


יתרון הכלי ביצירת כרטיסיות הברקה שיכולות להכיל טקסט ו/או תמונה מהמחשב או מהרשת (מצורפת דוגמה).


מגבלות הגרסה החינמית:

  • יצירת תכנים ציבוריים בלבד.
  • העלאת עד 50MB של מדיה.

 *** תודה למירב בני על השיתוף!


screenshot_7