תבניות | PPT & Google Slides

מאגרים חינמיים של תבניות PPT & Google Slides.


  • allppt – תבניות PPT. לא נדרשת הרשמה.
  • fppt – תבניות PPT. לא נדרשת הרשמה.
  • presentationmagazine – תבניות PPT. לא נדרשת הרשמה.
  • 24slides – תבניות PPT. נדרשת הרשמה.

מצריך קצת (הרבה) שיטוט וחפירה במאגרים… 🙂

אשמח לקבל מידע על מאגרים נוספים