Google Meet | למשתמשי G Suite

Google Meet – באמצעות Google Meet, ניתן לקיים שיעורי וידאו.


כל מי שיש לו חשבון Google יכול ליצור פגישת וידאו בחינם (שתימשך עד 60 דקות) עם עד 100 משתתפים.

כדי ליהנות מפיצ’רים נוספים, כמו מספרי טלפון להצטרפות לפגישה ממדינות שונות, הקלטת פגישות, שידור חי של פגישות ואפשרויות ניהול, צריך להשתמש באחת מהתוכניות בתשלום.

הדרכה בעברית בקישור


  • כדי ליצור מפגש על מנחה המפגש להיות מחובר לחשבון ה-G Suite שלו ולהכנס לכתובת meet.google.com (יתכן ומנהל המערכת ידרש לאפשר את התכונה עבור הארגון!).
  • כל אחד בתוך הארגון או מחוצה לו יכול להצטרף על ידי בחירת הקישור או הזנת קוד הפגישה.
    אם אינך מחובר לחשבון G Suite שלך ​​או שאתה מצטרף לפגישה שנוצרה בארגון שאינך שייך אליו, ייתכן שמשתתף מתוך הארגון (מנחה או משתתף אשר מחובר לחשבון הארגוני דרכו נוצר המפגש) יצטרך לאשר את בקשתך להצטרף למפגש.

מושיקו, נציג תחום החינוך בגוגל ישראל – הכין עבורכם סדרת הדרכות על הכלי.

הסדרה המלאה בקישור – לחצו כאן


מדריך מאת מושיקו אברהם

פלייליסט הדרכות בעברית מאת מושיקו אברהם


מדריך מערוץ משרד החינוךמדריך מאת שרון מרגולין


שידור חי בפגישת וידאו (וובינר) – Hangouts Meet Video Meeting

  • אופציה זו פתוחה לארגוני G Suite Enterprise for Education & G Suite Enterprise ומאפשרת לעד 100,000 משתמשים הרשומים לחשבון הארגוני לצפות בשידור הווידאו.
  • ניתן להקליט את השידור.

שינוי פריסת מסכי הווידאו של המשתתפיםהוספת google meet ל-Classroom

החל מתאריך 9/4/2020, נוספה האפשרות ליצור קישור קבוע למפגשים סינכרוניים עבור כל כיתה. הקישור יוצג ב’זרם הכיתה’.

*** האפשרות התווספה לחשבונות ה-Classroom הפועלים במסגרת G Suite