Google Hangouts Meet | למשתמשי G Suite

Screenshot_4.png

Google Hangouts Meet – באמצעות Google Hangouts Meet, ניתן לקיים שיעורי וידאו.


מספר משתתפים מקסימלי במפגש:

  • 25 משתתפים בגרסת G Suite Basic
  • 50 משתתפים בגרסת G Suite Education & G Suite Business
  • 100 משתתפים בגרסת G Suite Enterprise for Education & G Suite Enterprise

  • כדי ליצור מפגש על מנחה המפגש להיות מחובר לחשבון ה-G Suite שלו ולהכנס לכתובת meet.google.com (יתכן ומנהל המערכת ידרש לאפשר את התכונה עבור הארגון!).
  • כל אחד בתוך הארגון או מחוצה לו יכול להצטרף על ידי בחירת הקישור או הזנת קוד הפגישה.
    אם אינך מחובר לחשבון G Suite שלך ​​או שאתה מצטרף לפגישה שנוצרה בארגון שאינך שייך אליו, ייתכן שמשתתף מתוך הארגון (מנחה או משתתף אשר מחובר לחשבון הארגוני דרכו נוצר המפגש) יצטרך לאשר את בקשתך להצטרף למפגש.

עדכון מתאריך 19/3/2020:

כדי שתלמידים לא יוכלו להסיר או להשתיק את המורה, כעת רק יוצר הפגישה או בעל יומן הגוגל בו נוצרה הפגישה יוכל להשתיק ולהסיר משתתפים אחרים.


מדריך מערוץ משרד החינוךמדריך מאת שרון מרגולין

 


שידור חי בפגישת וידאו (וובינר) – Hangouts Meet Video Meeting

  • אופציה זו פתוחה לארגוני G Suite Enterprise for Education & G Suite Enterprise ומאפשרת לעד 100,000 משתמשים הרשומים לחשבון הארגוני לצפות בשידור הווידאו.
  • ניתן להקליט את השידור.

שינוי פריסת מסכי הווידאו של המשתתפיםהוספת google meet ל-Classroom

החל מתאריך 9/4/2020, נוספה האפשרות ליצור קישור קבוע למפגשים סינכרוניים עבור כל כיתה. הקישור יוצג ב'זרם הכיתה'.

*** האפשרות התווספה לחשבונות ה-Classroom הפועלים במסגרת G Suite