Wheel Of Names | גלגל הגרלה

Wheel Of Names – גלגל הגרלה


  • אפשרות לניסוח הודעה שתופיע בסיום סיבוב הגלגל (למשל: יש לנו מנצח!)
  • אפשרות להוספת תמונה שתופיע במרכז הגלגל
  • אפשרות להגריל טקסט / תמונות / טקסט + תמונה
  • יצירת חשבון ושמירת הגלגלים לצורך שימוש עתידי, כולל אפשרות לביצוע שינויים ושמירה כגלגל חדש.

דוגמאות לשימוש בגלגל – Dinner wheel | Yes/No/Maybe


מדריך מאת נילי פלורס

מדריך מאת יעל תמיר


** תודה לרוית שני-סריון על השיתוף!!