online stopwatch | random name pickers


Random Name Pickers – הגרלת שמות ברגע

  • בחרו את תצורת ההגרלה המבוקשת > לאחר הטעינה לחצו על גלגל השיניים > הזינו את המילים/השמות וכד’ > לשמירה לשימוש עתידי לחצו על save ושמרו את הקישור לפעילות.
  • חסרון: מלאאאא פרסומות

מדריך מאת נטע אלג’ם