Fullscreen Interactive Google Slides

Fullscreen Interactive Google Slides – תוסף כרום המאפשר מעבר לתצוגת מסך מלא חלקי במצגת google slides, המאפשרת מצד אחד תצוגה נקייה יותר ומן הצד השני עדיין מאפשרת עריכה.

למה זה טוב ? מתאים לשיעור בו המורה מעוניין להזיז אובייקטים על המסך לצורך הדגמה, במהלך השיעור – למשל: יצירת מילה מאותיות הנמצאות במחסן המילים, הצבת שמות מקומות על גבי תמונה של מפה אילמת, העברת X אובייקטים לתוך סל כדי להמחיש כמויות, ועוד…