shape collage – יצירת קולאז’ תמונות

SHAPE COLLAGE – יצירת תמונת קולאז’ המורכבת מתמונות המוצגות בכל צורה שרוצים (מלבן, לב, מעגל), כולל אפשרות לצייר צורה מקורית.

  • חיסרון: נדרשת התקנה.