ניהול פרויקטים – monday

monday – ניהול משימות, כולל מעקב אחר מצב הביצועים של חברי הצוות.

*גאווה ישראלית!!