Qualtrics – יצירת שאלונים

Qualtrics – פלטפורמה ליצירת שאלונים.

מגבלות הגרסה החינמית:

  • בכל רגע נתון ניתן להפעיל רק סקר אחד.
  • עד 100 תגובות לסקר.
  • 8 סוגי שאלות: שאלה אמריקאית, תשובה פתוחה, טבלת מטריצות, דירוג מ-0-100 ועוד.

סדרת הדרכות מאת סיגל תפארת


מדריך מאת רקפת כהן


*תודה ליעל אלרז שפירא על השיתוף!