video link – שיתוף סרטון יוטיוב נקי מפרסומות

VIDEO LINK – מאפשר למורה לשלוח אל תלמידיו קישור לסרטון You Tube מבלי שהתלמידים יהיו חשופים לפרסומות, תגובות, סרטונים אחרים.

  • אפשרות לחיתוך סרטון
  • שינוי כותרת הסרטון

(בעבר הכלי נקרא Safe YouTube)