Blooket – מחולל משחקים

BLOOKET – מחולל משחקים.

 • ניתן להשתמש בסט שאלות יחיד במגוון משחקונים.
 • סט מורכב משאלות רב ברירה (אמריקאיות). ניתן גם לייבא סטים מהכלי quizlet.
 • ניתן לקיים משחקי live בכיתה (מצב host) או משחק כפעילות שיעורי בית (מצב solo).
 • ניתן לקבוע מראש כמה זמן ימשך המשחק. מתאים במיוחד אם רוצים להשתמש במשחק כהפוגה קצרה במהלך השיעור, או במספר דקות שנותרו בסיומו.
 • שימו לב: בחלק מהמשחקונים על התלמידים לדעת אנגלית (גם אם בסיסית) כדי להבין מה עליהם לעשות במהלך המשחק.

בעת הפעלת המשחק (solo או host) יהיה עליכם לקבוע מה אופי המשחק אותו ישחקו התלמידים:

 1. cafe – משחק solo & משחק host
 2. tower defense – משחק solo & משחק host
 3. crazy kingdom – משחק solo & משחק host
 4. tower of doom – משחק solo & משחק host
 5. factory – משחק solo & משחק host
 6. blook rush – משחק host
 7. gold quest – משחק host
 8. fishing frenzy – משחק host
 9. crypto hack – משחק host
 10. battle royale – משחק host
 11. recing – משחק host
 12. classic – משחק host

מדריך מאת הילי זוורו