Blooket – מחולל משחקים

BLOOKET – מחולל משחקים.

  • היתרון של הכלי הוא שניתן להשתמש בסט שאלות יחיד במגוון משחקונים – live בכיתה או שיעורי בית.
  • סט מורכב משאלות רב ברירה (אמריקאיות). ניתן גם לייבא סטים מהכלי quizlet.
  • שימו לב: בחלק מהמשחקונים על התלמידים לדעת אנגלית (גם אם בסיסית) כדי להבין מה עליהם לעשות במהלך המשחק.
  • לאחר שתצרו סט לחצו על host ובחרו האם להפעיל משחק ב-live או כשיעורי בית.
  • ניתן לקבוע מראש כמה זמן ימשך המשחק. מתאים במיוחד אם רוצים להשתמש במשחק כהפוגה קצרה במהלך השיעור, או במספר דקות שנותרו בסיומו.

מדריך מאת הילי זוורו