spinnerwheel – גלגלי הגרלה מרובים

spinnerwheel – הכלי מאפשר יצירת גלגל הגרלה בודד או מספר גלגלי הגרלה שיפעלו במקביל.

  • עד 8 גלגלים במקביל
  • כל גלגל יכול לכלול טקסטים ותמונות מהרשת
  • ניתן ליצור גלגלים ללא התחברות לחשבון. אך מומלץ כן להתחבר לצורך שמירת הגלגלים לעריכה עתידית.