Page Marker – Draw on Web

Page Marker – Draw on Web – תוסף לדפדפן הכרום המאפשר למרקר ולשרבט על גבי עמוד אינטרנטי, כולל שמירה כקובץ תמונה.


הדרכה מאת מוריה בר-און

הדרכה מאת גילה קיסילביץ