Jigzi – מחולל פעילויות אינטראקטיביות

Jigzi – מחולל פעילויות אינטראקטיביות למבדק עצמי.

הפלטפורמה פונה לקהילה היהודית ברחבי העולם, לכן בין היתר מציגה מגוון פעילויות בנושא חגי ישראל, יישור מלא לימין, ניקוד מילים, כתב יד בעברית ועוד.


כל פעילות יכולה להכין מספר הפעלות/שקפי תוכן:

  • flashcards – כרטיסיות הברקה
  • memory game – משחק זיכרון
  • matching – פעילות התאמה
  • multiple choice – שאלות אמריקאיות (בחירה מרובה)
  • talking poster – מעצבים שקף באמצעות טקסטים ותמונות ומוסיפים הקלטת קול
  • drag & drop – פעילות גרירה (יש בעיה עם הפעילות)
  • listen & learn
  • video player – הטמעת ווידאו בשקף

התלמידים לא צריכים חשבון בכלי, המורה שולח קישור לתלמידים.

הגרסה החינמית מוגבלת ליצירת 5 פעילויות.


פלייליסט הדרכות