chatpdf

chatpdf – מעלים קובץ pdf (כולל בעברית) ומקבלים מידע קצר על התוכן שמכיל הקובץ. כולל אפשרות לשאילת שאלות על התוכן.

ככל כלי הבינה המלאכותית – ישנם קבצים שהוא לא מזהה כראוי.

מגבלות הגרסה החינמית:

  • עד 3 קבצי pdf ליום, כל קובץ בגודל של עד 120 דפים, עד 10 MB, עד 50 שאלות ליום

הדרכה מאת סיגל תפארת