Perplexity AI

Perplexity AI – עוזר מחקר מבוסס בינה מלאכותית.


  • לצורך איתור מקורות מידע אקדמאיים ברשת, באנגלית, הקלידו את נושא החיפוש > לחצו על פונקציית ה-Focus ובחרו להשתמש במקורות אקדמאיים בלבד.

הדרכה מאת סיגל תפארת