EduTub

  צפייה בסרטון לא חייבת להיות פסיבית.מעוניינים להשתמש בסרטון כבסיס למשימה מדגימה ומעוררת המפעילה את התלמיד כחלק מההוראה בכיתה ?