EduTub

 
צפייה בסרטון לא חייבת להיות פסיבית.
מעוניינים להשתמש בסרטון כבסיס למשימה מדגימה ומעוררת המפעילה את התלמיד כחלק מההוראה בכיתה ?
 
EduTub מאפשר לשתול על גבי הסרטון הנבחר שאלות סגורות, פתוחות או הערות.
הצופה יוכל לענות ולקבל משוב מידי. סוג זה של פעילות יכול להתאים כשעשוע לימודי לסיום נושא וכהכנה לקראת בוחן.

 

מדריך מאת גילה קיסילביץ

 
למדריך כתוב מתוך אתר EduTub – לחץ כאן
למדריך כתוב מאת ענת היידמן, ורד גנון, נירית ברנר, שושנה שמחה הראל – לחץ כאן , מקור: המרכז ללימודים אקדמיים
למדריך כתוב מאת עינת לייקין וליאת גאון – לחץ כאן
למדריך כתוב מאת אסתי צביון, ויקטוריה רייזמן וסימה דותן – לחץ כאן, , מקור: המרכז ללימודים אקדמיים

לרשותכם גם מדריכים מצולמים מאת שרון מרגולין ונירית ברנר.