Fakebook

Fakebook הוא כלי המאפשר יצירת פרופיל לדמות פיקטיבית ספרותית / היסטורית לצורכי הוראה. דוגמאות לשימוש בכלי ניתן למצוא במאגר. מצורפת דוגמה בעברית: אדולף היטלר (יוצר לא ידוע).