Fakebook

Fakebook הוא כלי המאפשר יצירת פרופיל לדמות פיקטיבית ספרותית / היסטורית לצורכי הוראה.
דוגמאות לשימוש בכלי ניתן למצוא במאגר.
מצורפת דוגמה בעברית: אדולף היטלר (יוצר לא ידוע).

מדריך מצולם, באדיבות תקשוב מחוז מרכז

 

לאחר יצירת דמות, לחצו על SAVE לשמירה.
כעת תתבקשו לבחור סיסמה באמצעותה תוכלו להמשיך לערוך בעתיד את הדמות שיצרתם ותקבלו את כתובת עמוד האינטרנט של הפרופיל שיצרתם.
שימו לב: שמרו היטב על הכתובת והסיסמה – לא תוכלו לשחזרם.

Screenshot_13