קיצור כתובת אינטרנט

אומנם, חלק ניכר מההתכתבות ביננו מתבצע בצורה דיגיטאלית, אך עדיין אנו עושים שימוש בלוח המודעות הכיתתי ובמכתבים הנשלחים בדואר הרגיל (כן, כן… מודפסים על גבי נייר…)

העלתם תוכן לרשת / מצאתם קישור מדהים ואתם מעוניינים להפנות תלמידיכם לאתר, אך הכתובת כה ארוכה עד שאין סיכוי שמישהו יקליד את כולה ?

עומדות לפניכם שתי אופציות:

הראשונה הוצגה כאן בעבר – יצירת QR, לסריקה באמצעות הטלפון החכם.

השנייה היא פשוט קיצור כתובת האינטרנט.
איך עושים זאת ?

נכנסים לאחד מהאתרים המציעים את השירות, לדוגמה:
mat
zik

ישנם אתרים המציעים גם יצירת כתובת מותאמת אישית, כמו לדוגמה: TinyUrl או bitly
לדוגמה: bit.ly/efratmima      tinyurl.com/efratmima  הם קיצורי דרך לבלוג זה   🙂

מזינים את כתובת האינטרנט הארוכה והמסורבלת שברשותכם, לוחצים על ENTER ומקבלים את הכתובת המקוצרת.