Public Data Explorer

76e0f-screenshot_213

Google Public Data Explorer

הכלי מציע תצוגה גרפית דינמית על מדדי הפיתוח במדינות שונות. ניתן לקבל באמצעות הכלי מידע על מרשם אוכלוסין, השכלה, נתוני שכר, אבטלה וכו’.

כיצד פועל הכלי ?
  • עם הכניסה לאתר, בחרו בשפה האנגלית (בעברית המידע דל ביותר…)
  • בחרו את סוג הגרף הרצוי (קווים, עמודות, מפה, נקודות)
  • בחרו את המידע אליו התרשים צריך להתייחס
בעלי אתרים: את הגרפים המבוקשים אפשר להטמיע באתרכם והוא ימשיך להתעדכן אוטומטית.

כלי זה מבוסס למעשה על הטכנולוגיה המשמשת את Gapminder, אשר פותח על ידי Hans Rosling ונרכש על ידי חברת GOOGLE – כלי המאפשר הצגת נתונים סטטיסטיים מ-200 השנים האחרונות ממגוון מאגרים בינלאומיים, בתצוגה גרפית דינמית ואינטראקטיבית.


הרצאת הסבר (פברואר 2006) על הכלי מתוך TED (כתוביות בעברית).