GeoGebra

GeoGebra – תוכנה מתמטית דינמית חופשית המשלבת גאומטריה, אלגברה, טבלאות, גרפים, סטטיסטיקה וחשבון דיפרנציאלי.

אפליקציית GeoGebra לדפדפן כרום

 

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה