Fake Sms

Fake Sms

כלי קטן היכול לשמש תלמידים להדמיית שיחה בין שתי דמויות היסטוריות, הדמיית מצב חברתי אקטואלי ומתן ביטוי לרגשותיהם.
לאחר שיצרתם דיאלוג, תוכלו לשתף אותו באמצעות משלוח קישור / קוד הטמעה / QR ועוד.