Form Plus

Screenshot_155
Form Plus הוא כלי המאפשר איסוף קבצים מתלמידים/משתלמים.
מתאים במיוחד כאשר מכינים דף עבודה בקובץ PDF או מפרסמים משימה באתר  – בעזרת הכלי, תוכלו לצרף קישור אל הדף, דרכו יוכל התלמיד לשלוח את קובץ המטלה המבוקש.
*** החל מחודש אפריל 2014, צומצמו הרשאות השימוש החינמי בכלי !!!! מצורפת טבלה להמחשה.
Screenshot_59
הסבר מפורט על השימוש בכלי תוכלו למצוא במדריך כתוב ומדריך הוידאו מאת שרון מרגולין
V