watch2gether

Screenshot_34
כלי המאפשר צפייה משותפת עם תלמידים בסרטונים מיוטיוב, כולל אופציה לצ'ט קבוצתי במקביל לצפייה.

המנחה יכול להוציא משתתף מהקבוצה, בעקבות התנהגות לא ראויה (כתיבת טקסט לא מכבד או משחק עם ציר הזמן של הסרטון…).
בעקבות שינוי בפלטפורמה – הפעילות מתאימה כעת רק לפעילות סינכרונית בה כל המשתתפים צופים בסרטון בו זמנית. או לפחות כאשר המנהל עדיין נוכח בחדר. כאשר יצא המנהל תמחק הפעילות. כך שאם מורה מפעיל את הסרטון לצורך פעילות אחר הצהריים, כל משתתף שיכנס לחדר יתחיל בצפייה במועד בו נכנס. במידה ולמורה חשוב שכולם יחלו בצפייה בו זמנית הוא יכול בכל שלב להחזיר את הסרטון להתחלה ואז יהיה סינכרון בין כל הצופים.

*** הקפידו להעניק לחדר שם, אחרת הוא יחשב כחדר זמני וימחק לאחר 24 שעות !!
*** הקפידו לסמן ב-V את האופציה "הפעל מצב מנהל" – כדי שרק מנהל החדר יוכל לבחור את הסרטונים שיופיעו בו.
=== להגדלת התמונה לחצו עליה ===
screenshot_6

מדריך מצולם מאת מנהל מדע וטכנולוגיה
מדריך מצולם בעברית מאת אריק בורשטיין

לכלים נוספים ליצירת שיעור סינכרוני – לחצו כאן