Instagram

Screenshot_1

באתר המזכירות הפדגוגית פורסמה המלצה מאת ענבל נגבי, לשימוש באינסטגרם לצורכי הוראה, כולל מגוון המלצות יישומיות.

כאמור בהמלצה, מורים ותלמידים יוכלו לעשות שימוש ב-Instagram, כאשר יבקשו מהתלמידים לצלם תמונות סביב הנושא הנלמד בכיתה, או כחלק מסיור לימוד.
את התמונות יעלו התלמידים לאינסטגרם בליווי תיוג (אשר יקבע מראש על ידי המורה !) ותיאור הפריט המצולם.

למשל: במהלך טיול שדה יתבקשו התלמידים לצלם פרחים (#עמקהמעיינותפרח), בעלי חיים (#עמקהמעיינותבעליחיים), אתרים (#עמקהמעיינותאתרים) וכו’, ולהוסיף מידע אודות כל פריט מצולם.

כך למשל, לצד צילום פרח החמנייה נכתוב (add a caption): #עמקהמעיינותפרח  #חמניה  צמח ממשפחת המורכבים המשמש למאכל ונוי (מידת ההעמקה תלויה כמובן בהנחייה שיקבלו התלמידים). כעת ניתן יהיה לאתר את התמונה באמצעות חיפוש התג באינסטגרם או באתרים ייעודיים דוגמת  Webstagram
באמצעות סימון V  באופציה add to photo map, נוכל להוסיף לתמונה גם את המיקום בו צולמה.
באופן זה ניתן גם לרכז את התמונות המוגשות לתחרות צילום כיתתית / בית ספרית / אזורית. כאשר הפעם התיוג על התמונות יהיה #תחרותצילוםעמקהמעיינות.

הנחיות בסיסיות תוכלו למצוא באתר המזכירות הפדגוגית; לרשותכם גם מדריך קצר אשר פורסם על ידי מכללת אורנים.
להנחיות מפורטות יותר, צפו בסרטון המצורף (אנגלית)

ולרגל שבוע הבטיחות ברשת, מצורף סרטון בנושא, אשר כבר פורסם כאן בעבר, אך לא יזיק להיזכר שוב …