Google Expeditions | AR VR

הורדה

Google Expeditions – האפליקציה מאפשרת למידה באמצעות מציאות מדומה (VR) ומציאות רבודה (AR).

באמצעות האפליקציה התלמידים יכולים לחקור מגוון תחומים, בתצוגת 360 מעלות:

  • גוף האדם – למשל, לב, מערכת הרבייה, מוח ועוד.
  • בעלי חיים – למשל, דינוזאורים או כוורת דבורים.
  • אתרים היסטוריים – למשל, הקולוסיאום.
  • תופעות טבע – למשל, טורנדו.
  • חפצי אומנות – למשל, פסלים מתקופת הרנסנס.
  • מוזיאונים – למשל, מוזיאון האמריקני להיסטוריה של הטבע או מוזיאון גוגנהיים לאמנות בניו יורק.

  • לפעילויות AR יש להצטייד בטלפונים חכמים או טאבלטים, עליהם מותקנת האפליקציה.
  • לפעילויות VR יש להצטייד במשקפי VR וטלפונים, עליהם מותקנת האפליקציה.

התלמידים יכולים לחקור את העולם באופן חופשי או כחלק מסיור המודרך על ידי המורה.
כדי לשלוט במכשירי התלמידים, על המורה ליצור סיור ולהוסיף אליו את התלמידים.
במהלך הסיור יוכל המורה להפנות את תשומת לבם של התלמידים לדברים מסוימים בו.
שימו לב שכדי להדריך סיור, על המורה והתלמידים להיות באותה רשת wifi !!