whiteboard fi

whiteboard fi – לוח מחיק מקוון / הצגת הלוחות המחיקים של כל התלמידים על מסך המורה.

 • אין צורך בהרשמת מורה / תלמיד
 • המורה יוצר כיתה ושולח את הקישור לתלמידיו
 • התלמידים צריכים להזין שם באנגלית
 • בלשונית maywhiteboard יכול המורה להזין תוכן משלו שיהיה זמין גם לתלמידים
 • בלשונית Myclass רואה המורה את לוחות התלמידים
 • כל תלמיד רואה רק את הלוח שלו ואת לוח המורה. תלמיד לא רואה את לוחות חבריו.
 • כל דבר שהתלמיד עושה מוצג מידית למורה.
 • שימו לב: כאשר התלמידים מקלידים טקסט, הלוח לא נשמר בזמן שהם מקלידים או עומדים על תיבת הטקסט!! כדי שהטקסט יוצג על מסך המורה הם צריכים ללחוץ על נקודה כלשהי מחוץ לתיבת הטקסט.
 • בסיום ניתן לשמור את הלוחות (מורה ותלמידים) כקובץ pdf
 • הכיתה נמחקת אוטומטית בלחיצה על כפתור סגירה כיתה (close room). במידה ולא תלחצו על הכפתור היא תמחק לאחר שעתיים של חוסר פעילות.
 • אין מגבלה על מספר התלמידים, אך המלצת המפתחים היא לא לעבור את ה-50 תלמידים בפעילות

מדריך מאת רונית גרינגולד

 מדריך מאת הדרכות בנושאי טכנו-פדגוגיה וכלים דיגיטלים


*תודה למור דשן על השיתוף!