I'm a Puzzle – פאזל לימודי מקוון

I'M A PUZZLE – יצירת פאזלים מקוונים, כולל אפשרות לשילוב שאלות לימודיות.

 • צרו פאזל מקוון באמצעות העלאת תמונה מהמחשב או בחירה מתוך המאגר.
 • בחרו את אופי המשחק:
  • פאזל רגיל
  • slide – פאזל הזזה
  • swap – פאזל החלפה
  • mystery – פאזל מסתורי, מתאים במיוחד לחדרי בריחה
  • math – פאזל בו נדרש השחקן לפתור תרגילי חשבון, פתרון תרגיל ישחרר חלק פאזל
  • quiz – פאזל בו נדרש השחקן לענות על שאלות אמריקאיות, מענה נכון ישחרר חלק פאזל
 • קבעו את רמת הקושי של הפאזל (מספר חלקים).

מצורפת דוגמה לפעילות שהכינה מרב יקיר


מדריך מאת נטע אלג'ם


** תודה למרב יקיר על השיתוף!