bingo baker – בינגו מקוון

BINGO BAKER – מחולל כרטיסי בינגו מקוון.

הכלי מאפשר העלאת תמונות או טקסטים, לבחירתכם.

 • הזינו כותרת למשחק.
 • קבעו כמה פריטים יופיעו בלוח.
 • העלו את התכנים ישירות אל לוח הבינגו. מומלץ להוסיף גם תכנים ללוח של ה-Extra Words/Images כדי שתהיה אפשרות לייצור כרטיסים ייחודיים רבים יותר.
  אם יש ברשותך רשימת מילים מוכנה, לחץ על Paste in a list of words והדבק / הקלד אותה (כל מילה בשורה נפרדת.
 • לחצו על generate.
 • העתיקו את הקישור המתקבל Play Online.
 • כל תלמיד יכנס לקישור וילחץ על generate card > ואז על OK > וכעת יוכל לסמן את הפריטים עליהם הכריז המורה > תלמיד שהצליח להגיע לבינגו יכול לשלוח אל המורה את הקישור ללוח שלו והמורה יראה את לוח התלמיד, כולל הסימונים.
 • אין מגבלה למספר השחקנים (יתכן ובכרטיסים מסויימים יופיע פריט פעמיים).

מגבלות הגרסה החינמית:

 • ניתן להעלות עד 30 תמונות בכל 24 שעות.
 • הגרסה החינמית לא מאפשר הדפסת כרטיסים, אלא רק משחק מקוון.

מדריך מאת נטע אלג’ם


*** תודה לאורלי קסובר על השיתוף!