Pdfescape

Pdfescape – עורך קבצי pdf מקוון.

הכלי מתאים במיוחד להוספת הערות על קבצי pdf שקיבלתם מתלמידים, הוספת הערות לקובץ pdf של מאמר בו תרצו שתלמידים יעיינו, חתימה על קבצי pdf ועוד.

  • insert – הוספת טקסט, תמונה, קישור (לאתר חיצוני או עמוד אחר בתוך הקובץ), שרבוט באמצעות עיפרון, מחיקת תוכן, הוספת שדות (text, checkbox, radio, dropdown, listbox ועוד).
  • annotate – הוספת הערות והדגשות על גבי המסמך
  • page – מחיקת עמודים, שינוי מיקום עמוד, היפוך עמוד ועוד.
  • במידה ויצרתם חשבון בכלי, התכנים שיצרתם ישמרו בכלי ותוכלו לחזור ולערכם שוב בהמשך.

את הקובץ שערכתם ניתן לשמור על המחשב ולשלוח לתלמידים/עמיתים (מייל, ווטסאפ וכדו’).
במידה והוספתם בקובץ שדות (ראו לשונית insert) הם יוכלו לענות על בשדות הרלוונטיים, לשמור את הקובץ על מחשבם ואז לשלוח אליכם (מייל, ווטסאפ וכדו’).


פוסט זה נכתב בעקבות שאלה – האם אני ממליצה על הכלי ?
אז חשוב לי לציין שהכלי פחות מתאים להקצאת משימות לתלמידים, משום שהוא דורש מהתלמיד שמירת הקובץ על המחשב ושליחתו למורה. כלים מוצלחים יותר הם teachermade או liveworksheet המאפשרים הגשה מקוונת לחלוטין.


מדריך מאת גילה קיסילביץ