quick draw with google

quick draw – משחק מבוסס בינה מלאכותית.

בחלק העליון של המסך מופיע הפריט אותו מתבקש התלמיד לצייר. התלמיד מצייר, והכלי מנסה לנחש מה מצוייר.

יש להפעיל רמקול כדי לשמוע את ניחושי הכלי.

  • המשחק באנגלית ובשפות נוספות (אין גרסה בעברית)