SMS-HIT

חוזרים מסיור ? סיימתם פעילות מיוחדת מחוץ לכיתה ומעוניינים לשמוע מתלמידיכם איך היה ? מעוניינים להיג שאלה בכיתה ולהראות את התשובות מיידית באמצעות המקרן ?

QR Treasure Hunt

QR Treasure Hunt Generator – כלי המאפשר יצירת משחק 'חפש את המטמון'   מדריך מאת שרון מרגולין מדריך וידאו מאת Bob Deneau כלים נוספים לשימוש ב-QR בלמידה